KLICKA Ctrl+ FÖR STÖRRE BILD!

Gjort ett traditionellt negativ med utgångspunkt från en nerskalad (30%) färgbild + oskarp mask

I nästa bild har jag använt Gimp. Färger > Avmätta

Sedan Färger > Invertera

Använde Photo Scape och valde ram Film 02

Besök Bildverkstan:
http://nfverk.blogspot.com/