KLICKA Ctrl+ FÖR STÖRRE BILD!

Viiserligen har det bildats vattenpölar efter regnet – men inte går väl ändå inte en svan här? Eller?

Originalbilderna: Efter regnet och svanar på Blockhusudden

Jag skalde regnbilden rätt kraftigt, frila en av svanarna, kopierade och klistrade in i regnbilden. Förbättrade skärpan. Använde Gimp.