KLICKA Ctrl+ FÖR STÖRRE BILD!

Det svåraste var att hitta en bild som gör sig lika bra eller bättre i gråskala!

Jag beskar bilden från detta original

I Gimp valde jag “Avmätta” som det sä märkligt heter i den svenska versionen
Filter Oskarp mask och till sist filter Gothic Glow.